Duurzaam: “Wij kweken de natuur van de toekomst…”

Dat planten bijdragen aan ons welzijn en een beter leefklimaat wordt bij het grote publiek steeds duidelijker. Denk hierbij aan het omzetten van CO2 in zuurstof (fotosynthese) en het filteren van de lucht door het binden van fijnstof.

Als kweker in hart en nieren beseffen wij als geen ander het belang van planten op onze aarde. Het milieu is iets waar we zuinig op zijn. Duurzaam en milieubewust kweken kan alleen als dit in goede harmonie met het milieu gebeurt.

Onze duurzame teelt begint met het zorgen voor een goede bodemstructuur. Voor aanvang van iedere teelt wordt een structuurverbetering toegepast.

Het bodemleven wordt geactiveerd door toevoeging van compostthee en nuttige bodemorganismen. We streven ernaar in de bodem een natuurlijk evenwicht te creëren waardoor ziekten en plagen weinig kans krijgen.

Lodders Boomkwekerijen BV is voorloper op het gebied van duurzame productie in de boomkwekerij. Niet voor niets was Lodders Boomkwekerijen de eerste boomkwekerij met teelt in de volle grond die het MPS Florimark Production Certificaat heeft behaald. Onze methode van kweken wordt jaarlijks beoordeeld door MPS Sustainable Quality. De door ons gekweekte planten vallen onder het certificaat van MPS-A met bewijs duurzaamheid.

Uit ervaring durven wij te stellen dat onze duurzame en milieubewuste teeltmethoden resulteren in:

– weerbaarder gewas
– meer groeikracht in het gewas
– minder uitval
– planten slaan beter aan na het planten
– planten zijn beter bestand tegen extremen in het klimaat
– minder snel tekorten aan nutriënten
– minder afhankelijk van chemische middelen