ZRÓWNOWAŻONA UPRAWA:„Tworzymy środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.”

Coraz powszechniejsza staje się świadomość tego, że rośliny przyczyniają się do naszego dobrostanu i do poprawy klimatu, w jakim żyjemy. Przykład stanowi chociażby zamiana dwutlenku węgla w tlen (fotosynteza) oraz filtrowanie powietrza poprzez wiązanie pyłów.

Jako plantatorzy z krwi i kości jak nikt inny zdajemy sobie sprawę z roli, jaką rośliny odgrywają na naszej planecie. Dbamy o ochronę środowiska, oszczędnie gospodarując surowcami. Uprawa roślin w sposób zrównoważony i świadomy pod względem ekologicznym możliwa jest wyłącznie, jeżeli jest prowadzona we właściwej harmonii z naturą.

Nasze działania w tej dziedzinie rozpoczynają się od dbania o odpowiednią strukturę gleby.

Przed rozpoczęciem każdej uprawy wykonujemy czynności mające na celu poprawę struktury gleby. Pobudzamy żywotność poprzez wzbogacanie podłoża kompostem i niezbędnymi organizmami występującymi w ziemi. Dążymy do wytworzenia w glebie naturalnej równowagi, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko rozwoju chorób i szkodników.

Firma Lodders Boomkwekerijen BV jest prekursorem w zakresie zrównoważonej uprawy drzew. Nie bez powodu byliśmy pierwszą plantacją prowadzącą uprawy w gruncie, która uzyskała certyfikat MPS Florimark Production. Nasza metoda hodowli roślin jest co roku poddawana ocenie w oparciu o MPS Sustainable Quality (www.my-mps.com). Uprawiane przez nas rośliny posiadają certyfikat MPS-A z gwarancją zrównoważonej uprawy.

Doświadczenie pozwala nam powiedzieć, że nasze zrównoważone i przyjazne dla środowiska metody uprawy roślin przynoszą efekt w postaci:

- Odporniejszych roślin;
- Lepszego wzrostu roślin;
- Mniejszej ilości odpadów;
- Wyższej jakości roślin po zasadzeniu;
- Lepszej odporności roślin na ekstremalne zjawiska pogodowe;
- Rzadszego występowania niedoborów składników odżywczych;
- Mniejszej zależności od środków chemicznych.