ROŚLINY RODZIME:„Zarządzanie środowiskiem naturalnym to ważne zagadnienie…”

Pod pojęciem roślin rodzimych rozumiemy drzewa i krzewy, które od czasów ostatniego zlodowacenia rosną samoczynnie, bez bezpośredniej ingerencji człowieka, w Holandii i w jej najbliższym sąsiedztwie. Krótko mówiąc, rośliny rodzime to rośliny, które naturalnie występują na danym obszarze i samodzielnie się rozmnażają.

Na skutek działalności człowieka wiele autochtonicznych gatunków drzew i krzewów wyginęło. Zostały one zastąpione nasadzeniami pochodzącymi z innych części Europy (Europa Południowa i Wschodnia). W naszej opinii istotne jest zwiększanie liczby drzew i krzewów rodzimych, gdyż rośliny południowo- i wschodnioeuropejskie mogą w negatywny sposób wpływać na środowisko naturalne w Holandii. Drzewa i krzewy obcego pochodzenia mogą należeć wprawdzie do tego samego gatunku, co ich rodzime odpowiedniki, jednakże są przystosowane do innych warunków klimatycznych, cechuje je inny rytm wzrostu oraz inna struktura genów.

Na skutek tego są one bardziej podatne na choroby i uszkodzenia, bowiem choroby oraz warunki klimatyczne występujące w Holandii nie występują lub też występują w znacznie mniejszym stopniu w innych regionach. Odmienne geny oraz okresy wzrostu i kwitnienia obcych drzew i krzewów mogą zaburzać funkcjonowanie ekosystemu.

Przykładem może być głóg pochodzący znad Morza Śródziemnego, który w naszym kraju jest znacznie mniej odporny na bakterie i działanie mączniaków niż rośliny rodzime.

Śliwa tarnina z południa kwitnie na przykład wcześniej niż jej odmiana rodzima. Owady rozmnażają się jednakże według późniejszego, holenderskiego kalendarza. Jeżeli rośliny kwitną zbyt wcześnie, nie zdążą zostać zapylone, zaś owady tracą źródło pożywienia. A na przykład rośliny występujące w klimacie kontynentalnym nie są przystosowane do nocnych przymrozków. Drzewa i krzewy pochodzące z Holandii posiadają lepsze mechanizmy obronne przed wahaniami okresu kwitnienia i temperatur, zachowując przy tym swój naturalny rytm.